Duborg-Samfundets augustbrev 2020

Til alle, der er med i Duborg-Samfundet!

Vi melder os igen fra Duborg-Samfundet. Denne sære tid med begrænsninger og restriktioner vil ingen ende tage:
I junibrevet håbede vi i Duborg-Samfundets bestyrelse på at vi kunne afholde den festlige sammenkomst for tidligere elever i anledning af Duborg-Skolens 100-års fødselsdag.
Men dette håb er nu gjort til skamme.

Efter drøftelse med Rektor Heino Aggedam har en enig bestyrelse besluttet at udskyde festen til 2021.
Duborg-Skolen kan heller ikke holde en fest for de nuværende elever, når de gældende bestemmelser skal overholdes. Man regner med at kunne gennemføre en emneuge for eleverne i ugen fra mandag den 28. september til fredag den 2. oktober, hvor det er tanken at holde en reception for indbudte gæster. Også her er der begrænsninger på deltagerantallet.

Hvordan kommer vi videre?

Trods dette tilbageslag arbejder vi fortsat på at få samlet stof til det kommende årsskrift, så det kan nå ud til modtagerne kort før jul. Derfor gentages den opfordring, der var i junibrevet:
Til årsskriftet efterlyses artikler med temaet
”blive i Sydslesvig eller rejse væk”. Med stor interesse har jeg set, hvor mange tidligere elever fra mange forskellige årgange på facebooksiden ”Sydslesvigere Worldwide” har beskrevet deres videre vej i tilværelsen efter Duborg-Skolen. Nogle har meget bevidst valgt at rejse ud i verden, andre har lige så bevidst valgt at blive og fået sig en uddannelse, der var brug for i vores landsdel, og atter andre er rejst ud uden tanke om at komme tilbage, men er nu atter i Sydslesvig. Der er mange grunde til disse valg: familiære, jobmæssige, økonomiske, men måske også nogle mere følelsesmæssige overvejelser om at blive i hjemstavnen.

Vi i redaktionen ville blive særdeles glade for bidrag med dette emne til vores årsskrift, men også andre bidrag vil blive vel modtaget.

Send dit bidrag til Duborg-Samfundets hjemmeside. Mailadressen:
postmaster@duborg-samfundet.dk. Da vi redigerer årsskriftet i slutningen af oktober, skulle vi gerne have dit bidrag inden efterårsferien er slut.
Du kan også nå os per gammeldags post: Erik Jensen, Marienallee 55, D 24937 Flensborg.

Mange hilsner
Duborg-Samfundet
v/ Erik Jensen