Velkommen! Velkommen!

Dimission 24. juni 2022
Til Duborg-Skolens jubilarer.

Vi indbyder alle, der har henholdsvis 10-, 25-, 40-, 50-, 60- eller 70-årsjubilæum til hyggeligt samvær med kaffe/te og kage efter Duborg-Skolens dimission af dette års afgangselever.


Dimissionen finder sted den 24. 6. 22 kl 15 på skolen, og efter dimissionen mødes vi i prøvesalen. Vi håber, at mange møder op og tilføjer stilfærdigt, at alle tidligere elever er velkomne.


På gensyn den 24. 6. 2022


Erik Jensen


Formand for Duborg-Samfundet
.

Referat af generalforsamlingen 29. januar 2022
Hent referatet her!
-
Indkaldelse til generalforsamling lørdag 29. januar 2022 kl 15
Papir med oplysninger om dagsorden, budgetforslag og tilmelding findes her "KLIK!"

Så er Duborg-samfundets årsskrift 2021 på gaden


Ombygningen af Duborg-Skolen, status juni 2020!

Ombygningen af Duborg-Skolen er i fuld gang (april 2018)!

Ombygningen af Duborg-Skolen er i fuld gang (april 2017)!

KLIK HER!
Uden penge, går Duborg-Samfundet i stå! – En venlig reminder
KLIK HER!


Håber du kan bruge siden til at få kontakt.

Duborg-Skolens historie redigeret af Skolehistorisk SamlingVimeo.