Velkommen! Velkommen!

Er du studenterjubilar i år (2023)?
Så læs her:
“Kære 25-40-50-60 års jubilar 2023.
Tillykke med dit Duborg-Skole-jubilæum i år!
Det ville glæde os, hvis du og flest mulige fra din årgang kunne komme til Duborg-Skolen til hyggeligt samvær med kaffe og kage den 7. juli 2023 kl. 14 i forbindelse med dimissionen.
Selve dimissionen begynder kl 15, - og her er du naturligvis også velkommen til at deltage.
Desværre har vi kun aktuelle post- eller e-mail-adresser for en lille del af de tidligere elever fra din årgang, men måske kunne du hjælpe os ved at gøre andre fra din årgang opmærksom på denne invitation.
Af hensyn til arrangementet vil vi meget gerne have en tilmelding senest den 5. juli.
Du kan tilmelde dig on-line her: “
KLIK
Eller send besked til
Erik Jensen, Marienalle 55, D-24937 Flensborg, E-mail: erik2jensen@gmail.dk
Med venlig hilsen fra Duborg-Samfundet”


Er du afgangselev fra Duborg-Skolen 2023?
Så se her!

Generalforsamling for Duborg-Samfundet 2023
Dato: lørdag 28. januar 2023 kl.15.00. Sted: Duborg-Skolens kantine. Dagorden: I årsskriftet 2022 side 23
Vedtægterne: >>
KLIK<<
Referatet: >>
KLIK<<

Datoen for dimissionen 2023 er 7. juli 2023 kl 15
Duborg-Samfundet inviterer skolens jubilarer (vi tænker især på 10 års-, 25 års-, 40 års-, 50 års- og senere jubilarer) til kaffe og kage kl. 14 i Festsalen på Duborg-Skolen. Andre tidligere elever er også velkomne.
Hvis man ønsker det, kan man også overvære dimissionen.
Af hensyn til planlægningen vil vi gerne have at vide, hvem der kommer til kaffen og hvem der kommer til dimissionen.
mail til postmaster@duborg-samfundet.dk.


Så er Duborg-Samfundets årsskrift 2022 på nettet

Referat af generalforsamlingen 29. januar 2022
Hent referatet her!
Ombygningen af Duborg-Skolen, status juni 2020!

Ombygningen af Duborg-Skolen er i fuld gang (april 2018)!

Ombygningen af Duborg-Skolen er i fuld gang (april 2017)!

KLIK HER!
Uden penge, går Duborg-Samfundet i stå! – En venlig reminder
KLIK HER!


Håber du kan bruge siden til at få kontakt.

Duborg-Skolens historie redigeret af Skolehistorisk SamlingVimeo.