Husk at støtte Duborg-Samfundet

Uden penge, går Duborg-Samfundet i stå! – En venlig reminder
Snart springer studenter og realister ud fra Duborg-Skolen, og som i tidligere år giver Duborg-Samfundet såvel legater som bogpræmier til nogle af de dygtige unge.
Det lykkes også i år, men vores kasserer er med rette bekymret, for i år har mange tilsyneladende
glemt at betale det beskedne bidrag – 10€/ 75 dkr., der danner grundlag for Duborg-Samfundets arbejde og er med til at muliggøre vores lille årsskrift.
Ved en beklagelig teknisk fejl var vores konto i Danske Bank i starten af året lukket. Det kan have forhindret nogle i at få indbetalt. Problemet er løst, så nu kan det ske.
Og så minder vi om sammenkomsten for årets jubilarer 11. juli 2015 i Duborg-Skolens festsal hvor Duborg-Samfundet byder på Kaffe/the.
På forhånd siger vi tak for dit bidrag.
Erik Jensen, fmd. f. Arbejdsudvalget
Duborg-Samfundets konto i Union Bank, Flensborg • BLZ 215 201 00, kontonr 0 021 520
[BIC: UNBNDE21XXX, - IBAN: DE 78 2152 0100 0000 0215 20]

Duborg-Samfundets konto i Danske Bank, DK • Reg-Nr. 1551, kontonr 8 04 53 21
[BIC: DABADKKK, - IBAN: DK40 3000 0008 0453 21]