2020

Nekrologer 2020

Bente Kypke Andersson, lektor på Duborg-Skolen fra 2003 til 2020. >>KLIK<<
Preben Busck-Nielsen, gymnasieoverlærer på Duborg-Skolen fra 1969 til 2007.
>>KLIK<<

Korrektioner til Årsskrift 2020

Rettelse side 34: Sven Sørensen -> Sven Sörensen
Rettelse side 39: Sven Sørensen st. 75 -> Sven Sörensen st 92. Pris 12,90 € -> Pris 14,95 € (
se FlA-omtale her)

Årsskriftet 2020

Så er Duborg-Samfundets årsskrift 2020 sendt ud og tilgængeligt her på hjemmesiden >>KLIK<<

Duborg-Skolen 100 år!

I anledningen af de 100 år har Skolehistorisk Samling samlet en række links til Duborg-Skolens historie.
Hent fil her!

Duborg-Samfundets augustbrev 2020

Til alle, der er med i Duborg-Samfundet!

Vi melder os igen fra Duborg-Samfundet. Denne sære tid med begrænsninger og restriktioner vil ingen ende tage:
I junibrevet håbede vi i Duborg-Samfundets bestyrelse på at vi kunne afholde den festlige sammenkomst for tidligere elever i anledning af Duborg-Skolens 100-års fødselsdag.
Men dette håb er nu gjort til skamme.

Efter drøftelse med Rektor Heino Aggedam har en enig bestyrelse besluttet at udskyde festen til 2021.
Duborg-Skolen kan heller ikke holde en fest for de nuværende elever, når de gældende bestemmelser skal overholdes. Man regner med at kunne gennemføre en emneuge for eleverne i ugen fra mandag den 28. september til fredag den 2. oktober, hvor det er tanken at holde en reception for indbudte gæster. Også her er der begrænsninger på deltagerantallet.

Hvordan kommer vi videre?

Trods dette tilbageslag arbejder vi fortsat på at få samlet stof til det kommende årsskrift, så det kan nå ud til modtagerne kort før jul. Derfor gentages den opfordring, der var i junibrevet:
Til årsskriftet efterlyses artikler med temaet
”blive i Sydslesvig eller rejse væk”. Med stor interesse har jeg set, hvor mange tidligere elever fra mange forskellige årgange på facebooksiden ”Sydslesvigere Worldwide” har beskrevet deres videre vej i tilværelsen efter Duborg-Skolen. Nogle har meget bevidst valgt at rejse ud i verden, andre har lige så bevidst valgt at blive og fået sig en uddannelse, der var brug for i vores landsdel, og atter andre er rejst ud uden tanke om at komme tilbage, men er nu atter i Sydslesvig. Der er mange grunde til disse valg: familiære, jobmæssige, økonomiske, men måske også nogle mere følelsesmæssige overvejelser om at blive i hjemstavnen.

Vi i redaktionen ville blive særdeles glade for bidrag med dette emne til vores årsskrift, men også andre bidrag vil blive vel modtaget.

Send dit bidrag til Duborg-Samfundets hjemmeside. Mailadressen:
postmaster@duborg-samfundet.dk. Da vi redigerer årsskriftet i slutningen af oktober, skulle vi gerne have dit bidrag inden efterårsferien er slut.
Du kan også nå os per gammeldags post: Erik Jensen, Marienallee 55, D 24937 Flensborg.

Mange hilsner
Duborg-Samfundet
v/ Erik Jensen

Huepåsættelse juni 2020

Huepåsættelse 2020
I Coronatider bliver nye studenter 'taget med tang'
Se Flensborg Avis' reportage her.
I 2012 var det anderledes.
Se film her!

Duborg-Samfundets juni-brev 2020

Til alle, der er med i Duborg-Samfundet!

I denne sære tid rammes Duborg-Samfundet lige så hårdt som andre, der har planlagt sammenkomster.
Genforeningsarrangementer er aflyst eller udsat. Årsmøderne, der skulle være begyndt den 19. juni, er aflyst. Duborg-Skolens dimission, der skulle have fundet sted samme dag, er ligeledes aflyst. Vi kan vist alle have lidt ondt af årets studenter, der i tiden op til og efter dimissionen skulle have fejret afslutningen på et langt skoleliv sammen med de øvrige i årgangen. Det ville højst sandsynligt have været deres sidste møde.

Og den traditionelle sammenkomst for gamle elever går slet ikke, for Danmarks grænser er endnu lukkede, og kravet om det maksimale antal deltagere kunne vi heller ikke opfylde. Det er alt sammen trist og meget ærgerligt.
Man hverken skolen eller vi fra Duborg-Samfundet har indflydelse på tingene.

Til gengæld er det Duborg-Samfundets håb, at vi til efteråret i forbindelse med festligholdelsen af skolens 100-års dag kan være med og arrangere en festlig sammenkomst for gamle elever og lærere, sådan som vi har gjort det ved tidligere runde fødselsdage for den gamle skole.

Den sære tid skal ikke slå os ud.
Vi arbejder allerede nu på at få samlet stof til det kommende årsskrift, så det kan nå ud til modtagerne kort før jul.

Til årsskriftet efterlyses artikler med temaet
”blive i Sydslesvig eller rejse væk”.

Med stor interesse har jeg set, hvor mange tidligere elever fra mange forskellige årgange på facebooksiden Sydslesvigere Worldwide har beskrevet deres videre vej i tilværelsen efter Duborg-Skolen.
Nogle har meget bevidst valgt at rejse ud i verden, andre har lige så bevidst valgt at blive og fået sig en uddannelse, der var brug for i vores landsdel, og atter andre er rejst ud uden tanke om at komme tilbage, men er nu atter i Sydslesvig. Der er mange grunde til disse valg: familiære, jobmæssige, økonomiske, - men måske også nogle mere følelsesmæssige overvejelser om at blive i hjemstavnen.

Vi i redaktionen ville blive særdeles glade for bidrag med dette emne til vores årsskrift.
Alle har en historie og ingen historie er rigtigere end en anden. Undertiden er det sådan, at livet er det, der sker, mens man overvejer, hvad man skal bruge sit liv til.
Send dit bidrag til mailadressen:
postmaster@duborg-samfundet.dk. Du kan også nå os per gammeldags post: Erik Jensen, Marienallee 55, D 24937 Flensborg.
Da vi redigerer årsskriftet i slutningen af oktober, skulle vi gerne have dit bidrag inden efterårsferien er slut.

Sammenkomsten til efteråret vil vi annoncere på hjemmesiden og ved en annonce i Flensborg Avis.
Vi ser frem til en mere normal tilværelse på den anden side af coronakrisen.

Mange hilsner
Erik Jensen, formand
Duborg-Samfundet

Omtale i FlA

Den stiftende generalforsamling lørdag 18.01.2020 blev omtalt i Flensborg Avis 23.01.2020.

Se omtalen her!

Stiftende generalforsamling

Der blev afholdt stiftende generalforsamling for foreningen "Duborg-Samfundet"
18. januar 2020.

Duborg-Samfundets vedtægter findes her: KLIK!

Referat af generalforsamlingen findes her KLIK!

Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Gunnar Dyrvig
Rudolf Føh
Erik Jensen
Lars Nielsen
Ole Møller