Duborg-Samfundet

Klassetræf - realklassen 1966

Lidt 50-års-jubi-nyt fra realklassen, som havde sidste skoledag den 25. november 1966.

Punchbod 2016

punchbod

30-års studenterjubilæum i 2016

Duborg Studenter 1986


Vi holder 30-års studenterjubilæum. I den anledning skal der festes.

Duborg-Skolens dimissionsfest er fredag 15.07.2016 – der er kaffe og kage i festsalen for jubilarer kl. 15 – 16.30.
Vores helt individuelle program og fest følger så lørdag 16.07.2016.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Interesserede gamle elever og lærere kan sende en mail til:
angela.jensen@t-online.de

Vi er også på
facebook (Duborg 1986), hvor alle senere kan informere sig om programforløbet.

Vi glæder os at se jer!

Angela Jensen og Svend Wippich

Lyspigerne i New York 2015

I Duborg-Samfundets årsskrift for 2015 er der en artikel om Lyspigernes tur til New York.
>> Se her et foto af Lyspigernes besøg og optræden i 'Jacob Riis Settlement House'.

Fritz Christiansen

Fritz Christiansen er født i 1920 og var elev på Duborg-Skolen 1932 - 36. Duborg-Samfundet har fået lov til at offentliggøre en brevveksling med ham. Denne brevveksling giver på ondt og godt et interessant indblik i et eksempel på tysk og dansk liv i en krigstid og en efterkrigstid.
>> læs mere her!