Møde med Duborg-Skolen efter 60 år

Link til artikel i Flensborg Avis lørdag 22.07.23: >>Link<<

Studenterjubilar i år (2023)

“Kære 25-40-50-60 års jubilar 2023.
Tillykke med dit Duborg-Skole-jubilæum i år!
Det ville glæde os, hvis du og flest mulige fra din årgang kunne komme til Duborg-Skolen til hyggeligt samvær med kaffe og kage den 7. juli 2023 kl. 14 i forbindelse med dimissionen.
Selve dimissionen begynder kl 15, - og her er du naturligvis også velkommen til at deltage.
Desværre har vi kun aktuelle post- eller e-mail-adresser for en lille del af de tidligere elever fra din årgang, men måske kunne du hjælpe os ved at gøre andre fra din årgang opmærksom på denne invitation.
Af hensyn til arrangementet vil vi meget gerne have en tilmelding senest den 5. juli.
Du kan tilmelde dig on-line her: “
KLIK
Eller send besked til
Erik Jensen, Marienalle 55, D-24937 Flensborg, E-mail: erik2jensen@gmail.com
Med venlig hilsen fra Duborg-Samfundet”

Kære afgangselev 2023 fra Duborg-Skolen

Kære afgangselev fra Duborg-Skolen 2023!
Duborg-Samfundet ønsker dig al mulig held med den kommende eksamen og held og lykke med din videre uddannelsesvej.
Du modtager hermed Duborg-samfundets årsskrift for 2022.
Duborg-Samfundets opgave er at være kontaktled mellem Duborg-Skolen og skolens tidligere elever. Duborg-Samfundet udgiver hvert år ved juletid et årsskrift i papirform. Årsskriftet kan efter udgivelsen altid læses på hjemmesiden “duborg-samfundet.dk"
Årsskriftet orienterer om skolens liv og om tidligere elever og giver mulighed for udveksling af information om f. eks. jubilæumsarrangementer.
For at kunne nå dig, beder vi om, at du via
dette link giver os din email-adresse og din postadresse og giver tilladelse til, at vi må registrere dem og bruge dem i overensstemmelse med vores formål: At formidle kontakt som beskrevet ovenfor. Det er naturligvis helt frivilligt om du vil give os dine data - og hvis du fortsætter din skolegang på Duborg-Skolen, så skal du ikke.
Hvis du har givet os dine navne- og adressedata, så vil du også modtage årsskriftet for 2023 i papirform.
Hvis du efter 2023 fortsat ønsker at modtage årsskriftet i papirform, så må vi bede om et bidrag til omkostningerne på 5 € eller 30 kr. Du må gerne donere mere, så
Duborg-Samfundet kan fortsætte sine aktiviteter - herunder også boglegater til eleverne.
Vores bankforbindelser er (- står desuden på side 2 i årsskriftet):
Danske Bank 8 04 53 21 Reg.-Nr. 1551 - eller -
Union-Bank (Flensborg) IBAN: DE78 2152 0100 0000 0215 20 BIC: UNBNDE21XXX

Invitation som .pdf


Med venlig hilsen Duborg-Samfundet.

Referat af generalforsamling 2023

Link til referat: >>KLIK<<

Jubilæum og dimission 2022

Dimission 24. juni 2022
Til Duborg-Skolens jubilarer.

Vi indbyder alle, der har henholdsvis 10-, 25-, 40-, 50-, 60- eller 70-årsjubilæum til hyggeligt samvær med kaffe/te og kage efter Duborg-Skolens dimission af dette års afgangselever.


Dimissionen finder sted den 24. 6. 22 kl 15 på skolen, og efter dimissionen mødes vi i prøvesalen. Vi håber, at mange møder op og tilføjer stilfærdigt, at alle tidligere elever er velkomne.


På gensyn den 24. 6. 2022


Erik Jensen


Formand for Duborg-Samfundet
.