30-års studenterjubilæum i 2016

Duborg Studenter 1986


Vi holder 30-års studenterjubilæum. I den anledning skal der festes.

Duborg-Skolens dimissionsfest er fredag 15.07.2016 – der er kaffe og kage i festsalen for jubilarer kl. 15 – 16.30.
Vores helt individuelle program og fest følger så lørdag 16.07.2016.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Interesserede gamle elever og lærere kan sende en mail til:
angela.jensen@t-online.de

Vi er også på
facebook (Duborg 1986), hvor alle senere kan informere sig om programforløbet.

Vi glæder os at se jer!

Angela Jensen og Svend Wippich