Jubilæum og dimission 2022

Dimission 24. juni 2022
Til Duborg-Skolens jubilarer.

Vi indbyder alle, der har henholdsvis 10-, 25-, 40-, 50-, 60- eller 70-årsjubilæum til hyggeligt samvær med kaffe/te og kage efter Duborg-Skolens dimission af dette års afgangselever.


Dimissionen finder sted den 24. 6. 22 kl 15 på skolen, og efter dimissionen mødes vi i prøvesalen. Vi håber, at mange møder op og tilføjer stilfærdigt, at alle tidligere elever er velkomne.


På gensyn den 24. 6. 2022


Erik Jensen


Formand for Duborg-Samfundet
.